Garantstelling benodigd

In ruil voor een minilening, vragen de financiële instellingen een garantstelling.  Dankzij deze garantstellen hebben zij de nodige zekerheid.  Er zijn twee mogelijkheden om de garantstelling in orde te brengen:

  • Persoonlijke garantstelling
  • Garantstelling door een verzekering

Lees verder…

Welke aanbieders zijn er op de markt?

Om een minilening aan te kunnen bieden, moeten de aanbieders voldoen aan strenge regels.  Het aantal aanbieders is daarom beperkt.  Deze strenge regels bieden u wel zekerheid.  U leent zonder u zorgen te maken over uw rechten.  Elke aanbieder wordt gecontroleerd door de overheid om inbreuken  op de regelgeving te voorkomen. Lees verder…

Minilening

Enkele dagen voor uw loon wordt gestort heeft u 250 euro nodig voor een nieuwe smartphone.  Uzoekt een kleine lening voor een reis die u nadien terugbetaalt?  Iedereen kent deze situaties wel.  Het lijkt onoverkomelijk, maar dankzij een minilening lost u deze situaties snel eenvoudig op.  Op korte termijn leent u een klein bedrag om daarmee de dringende rekeningen te betalen of uzelf eens te verwennen.  Bij het afsluiten van een minilening worden geen voorwaarden opgelegd.  U besteedt het geld aan de producten die U zelf wenst te kopen. Uw BKR registratie wordt niet opgevraagd, u leent dus geld zonder BKR toetsing

Wat is een minilening?

Bij een minilening leent u maximaal 750 euro.  Bij het aangaan van de lening bepaalt u een terugbetalingstermijn.  Deze bedraagt maximaal 21 dagen.  Het geleende bedrag vroeger terugbetalen vormt geen probleem.  Zodra een minilening is toegekend, schrijft de instelling het geld over op uw rekening.  Meestal beschikt u binnen de twee dagen over het geld.

Zodra u het geld ontvangt, legt u geen enkele verantwoording af.  Of u nu een nieuwe smartphone of laptop koopt, lekker gaat eten of een reis boekt, het kan allemaal.  Een minilening vormt zo het perfecte overbruggingskrediet.  Zo laat u geen uitzonderlijke kansen aan u voorbij gaan.

Direct een minilening afsluiten? Klik hier!

Wie komt in aanmerking?

Aan elke minilening gaat een kredietcheck vooraf.  Bij je aanvraag voegt u verschillende documenten toe:  Een kopie van uw identiteitskaart, een loonstrookje en een kopie van een rekeninguittreksel.  Samen met de gegevens die u verstrekt, beoordeelt de aanbieder van de lening uw kredietwaardigheid.  Ze maken een inschatting van je terugbetalingscapaciteit, berekenen uw kredietscore en maken een beslissing.  Als u voldoende verdient, wordt de minilening u zonder problemen toegekend.  De lening wordt geweigerd als de aanbieder twijfels heeft over uw terugbetalingscapaciteit.

De voorwaarden om een minilening te ontvangen en dus geld te lenen zonder BKR toetsing, verschillen bij alle aanbieders.  Wel zijn er richtlijnen waarmee u uw kansen zelf kunt inschatten.  Om in aanmerking te komen voor een lening moet u meestal voldoen aan volgende voorwaarden: leeftijd tussen de 21 en de 65 jaar, werken en meer dan 1100 euro netto per maand verdienen( studenten, werknemers met een interimcontract en zelfstandigen worden meestal geweigerd) en een Nederlands paspoort bezitten.

Aan de hand van bovenstaande criteria evalueert de aanbieder uw aanvraag.  Een lening weigeren is geen pestmaatregel.  De aanbieder weigert in sommige gevallen om de ontlener te beschermen.  Als hij niet voldoende kan terugbetalen, rekent de aanbieder extra kosten aan.  In het slechtste geval komt er een deurwaarder aan te pas.  Om dit te vermijden worden aanvragen geweigerd.  Bekijk in dat geval waar het probleem zich bevindt en neem de juiste maatregelen zodat ze een volgende aanvraag wel kunnen goedkeuren.  Een goede indicator is uw BKR registratie.  U leent weliswaar zonder BKR toetsing, maar ontleners met een positieve registratie krijgen meestal een positieve evaluatie.

Geld lenen met bkr

Bijna iedereen heeft een BKR registratie.  Deze registratie wordt u toegekend zodra u iets op krediet koopt, een lening aangaat of een kredietkaart aanvraagt.  Deze registratie kan zowel positief of negatief zijn.  U krijgt een negatieve registratie bij terugbetalingsproblemen.  Zolang u een negatieve registratie heeft, leent een bank u geen geld.

Bij een minilening contacteert de aanbieder BKR niet.  In theorie is het mogelijk om een minilening te ontvangen met een negatieve BKR.  De praktijk toont aan dat de kans dat u een minilening ontvangt met een negatieve BKR, minimaal is.  De controles die u doorloopt om een minilening te ontvangen zijn uitgebreid en streng.  Een minilening gebruiken om bestaande schulden te verlichten is geen oplossing.

Welke procedure moet ik doorlopen?

Op de website van de aanbieder vindt u een formulier dat u invult.  U geeft uw gegevens, inkomen, thuissituatie en dergelijke in.  Bij de aanvraag voegt u uw identiteitskaart, loonfiche en rekeninguittreksel.  Staat er iemand borg voor je minilening, dan voert u ook zijn gegevens in.  Deze stap neemt weinig tijd in.  In maximaal vijftien minuten vult u een aanvraag in en stuurt u ze door.  Vul de aanvraag wel grondig in.  Hoe meer informatie en hoe beter het formulier wordt ingevuld, hoe groter de kans dat uw een minilening wordt toegekend.

Zodra u uw aanvraag verzendt, bekijkt de aanbieder de aanvraag onmiddellijk. Ze nemen geen contact op met het BKR.  Wel gebruiken ze andere programma’s om uw kredietwaardigheid te evalueren.  Er zijn nadien drie mogelijkheden

–          U bent kredietwaardig.  U ontvangt een positief bericht en de aanbieder stort het bedrag onmiddellijk op uw rekening

–          Er zijn twijfels over de kredietwaardigheid maar u komt wel in aanmerking voor een lager bedrag.  De keuze is aan u: een lager bedrag aanvaarden of geen minilening afsluiten

–          De aanbieder plaatst serieuze vraagtekens bij je kredietwaardigheid.  Ze weigeren uw  aanvraag.

Zodra het bedrag gestort is, heeft u 21 dagen om het bedrag terug te betalen.  Vroeger terugbetalen vormt geen probleem en gebeurt kosteloos.  Laattijdig betalen kost u extra geld omdat er kosten in rekening gebracht worden.  Vermijd onnodige boetes door tijdig het bedrag over te maken.

Het laattijdig terugbetalen van een minilening heeft geen invloed op uw BKR registratie.  Een aanbieder leent u immers het geld zonder BKR toetsing.

Welke aanbieders zijn er op de markt?

Om een minilening aan te kunnen bieden, moeten de aanbieders voldoen aan strenge regels.  Het aantal aanbieders is daarom beperkt.  Deze strenge regels bieden u wel zekerheid.  U leent zonder u zorgen te maken over uw rechten.  Elke aanbieder wordt gecontroleerd door de overheid om inbreuken  op de regelgeving te voorkomen.

Garantstelling

In ruil voor een minilening, vragen de financiële instellingen een garantstelling.  Dankzij deze garantstellen hebben zij de nodige zekerheid.  Er zijn twee mogelijkheden om de garantstelling in orde te brengen:

–          Persoonlijke garantstelling

–          Garantstelling door een verzekering

Persoonlijke garantstelling

Bij de persoonlijke garantstelling vraagt u iemand garant te staan voor de minilening.  Als u de lening niet terugbetaalt, wordt het geld aan die persoon gevraagd.  Om een lening te krijgen waarbij iemand garant staat voor uw lening, is het nodig om zijn gegevens te vermelden.  Zijn kredietwaardigheid wordt eveneens gecontroleerd.  Kies voor een persoon met voldoende vermogen.  Dit boezemt vertrouwen in bij de aanbieders van de lening waardoor uw kansen op een minilening significant toenemen.  Deze garantstelling brengt amper kosten met zich mee.

Garantstelling met een verzekering

Als u niemand vindt die garant staat voor de lening, sluit u een verzekering af als garantstelling.  Bij het niet betalen van de lening wendt de aanbieder zich tot de verzekeringsmaatschappij in kwestie.  Zij betalen de lening dan terug.  Dit ontslaat u niet van uw verplichting tot terugbetaling vermits de verzekeringsmaatschappij het dan van u vordert.  Het bedrag dat u dan moet terugbetalen ligt hoger vanwege de boetes die in rekening gebracht zijn.

Een garantstelling met een verzekering is duurder dan een persoonlijke garantstelling.  De reden hiervoor is eenvoudig: u betaalt een extra verzekering terwijl een persoonlijke garantstelling deze verzekering niet vereist.

De kosten van een minilening

De duur van een minilening bedraagt slechts 21 dagen.  Dit is de reden waarom u geen interesten betaalt, enkel kosten.  De kosten van een minilening zijn variabel en verschillen bij elke aanbieder.  Vergelijken loont want lenen bij de juiste aanbieder bespaart u tientallen euro’s.

De hoogte van de kosten wordt bepaald voor verschillende factoren:  het bedrag dat u wenst te lenen, de aanbieder in kwestie, de garantstelling en eerdere leningen bij de aanbieder.  Elke aanbieder is wettelijk verplicht om de kosten te tonen op de website.  Daarnaast vermelden de aanbieders de kosten ook bij elk voorstel dat ze u toesturen.  Ga nooit akkoord als u de kosten niet kent.  Zo vermijdt u onverwachte kosten achteraf.

Minilening voor buitenlanders

Eén van de voorwaarden om een minilening te krijgen is het bezitten van een Nederlands paspoort.  Mensen die dit paspoort niet voorleggen, komen niet in aanmerking voor een minilening.  Als zij een klein bedrag willen lenen, dienen ze zich te wenden tot het land waar zij ingeschreven zijn.  Elk land kent een variant op de Nederlandse minilening.  Zo lenen ze snel en eenvoudig in hun geboorteland.

Deze voorwaarde geldt ook voor de persoonlijke garantstelling.  Je hebt een borgsteller met Nederlands paspoort nodig om een minilening aan te vragen.  Zonder een geschikte borgsteller wordt de aanvraag afgekeurd.  Zorg daarom voor een vermogende borgsteller.  De aanbieder zal dit waarderen en je belonen met een minilening.

Klachten over een aanbieder

Bent u niet tevreden over de handelingswijze van een aanbieder of zijn uw rechten geschonden?  Er zijn dan drie mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken.  U kunt in dialoog treden met de aanbieder en uw ongenoegen duidelijk maken.  Vaak helpt een goed gesprek om de problemen op te lossen.

Als een goed gesprek geen oplossing biedt, staat de Autoriteit Financiële Markten(AFM) tot uw dienst.  Zij dienen als het wettelijke contactpunt voor klachten en disputen.  U dient online een klacht in, waarna zij de zaak onderzoeken en tot een overeenkomst trachten te komen.  Op de website van de AFM vindt u meer informatie over de te volgen procedure.

Dankzij het internet heeft u toegang tot een bron van informatie.  Zo zijn er verschillende websites waar ervaringen gedeeld worden.  Bezoek op voorhand deze websites om te lezen welke ervaringen andere klanten delen.  U merkt snel welke aanbieders uw vertrouwen waard zijn.

Lenen kost ook geld

Vergeet nooit dat een minilening geld kost.  In tegenstelling tot een normale lening betaalt u geen interest, enkel kosten.  Op het einde van de rit betaalt u steeds meer dan het bedrag dat u leent.  Leen dus enkel als u zeker bent dat u het bedrag binnen de 21 dagen terugbetaalt.  Een minilening is een overbruggingskrediet, geen noodkrediet.  Wendt u niet tot een minilening als u financiële problemen ervaart en met deze lening tijd wilt winnen.  Uiteindelijk maakt u de put enkel groter.  Heeft u financiële problemen, maak dan een afspraak bij gespecialiseerde diensten.  Zij helpen u uw financiën op orde te brengen zodat uw financiële gezondheid verbetert.