Leentip

U doet er verstandig aan om de looptijd van de lening niet langer te laten duren dan de levensduur van het product dan u aan wil kopen. Op deze manier voorkomt u dat u nog afbetaald aan een lening terwijl het product inmiddels is afgeschreven. (Meer leentips)

Leentip

Zorg ervoor dat u de lening de u aangaat volledig begrijpt, wat moet u waarvoor betalen en indien er een verzekering aan de lening gekoppeld is, dan moet u wel weten wat deze verzekering afdekt en wanneer.
(Meer leentips)

BKR coderingen

Het BKR hanteert een aantal afkortingen en coderingen bij de registraties van kredieten en gsm-abonnementen. Op deze pagina vind u informatie hierover.

Afkortingen

Het BKR registreert kredieten en gsm-abonnementen aan de hand van een aantal afkortingen, namelijk:

 • AK – Aflopend Krediet (bijvoorbeeld de persoonlijke lening)
 • RK – Revolverend Krediet (bijvoorbeeld een doorlopend krediet of krediet op betaalrekening)
 • VK – Verzendhuiskrediet (denk hierbij aan krediet bij de Wehkamp, Neckermann etc.)
 • TC – Telecommunicatievoorzieningen (dit zijn gsm-abonnementen)
 • SR – Schuldregeling (als er schuldsanering heeft plaats gevonden)
 • HY – Hypothecair krediet (dit wordt pas gemeld als er een achterstand is van een paar maanden, normaliter worden hypotheken niet bij het bkr geregistreerd)
 • RO – Deze melding vind plaats als u structureel ongeoorloofd een debetstand heeft op uw bankrekening.

Coderingen bij betalingproblemen

Op het moment dat er betalingsproblemen ontstaan worden er na enige tijd achterstandsmeldingen geplaatst bij het BKR. Er worden de volgende afkortingen geplaatst bij bijzonderheden als er (structurele) betalingsonregelmatigheden zijn ontstaan:

 • A – Achterstandsmelding, deze melding vindt plaats na een bepaald aantal maanden achterstand
 • H – Herstelmelding, deze melding wordt geplaatst zodra een achterstand is ingelopen, hersteld.
 • 1 – Er is een achterstand waarvoor een betalingsregeling getroffen is
 • 2 – Het nog openstaande gedeelte van de lening is volledig opeisbaar gesteld
 • 3 – Er is EUR 250,= of meer op de schuld afgeboekt
 • 4 – De kredietnemer is onbereikbaar

De meeste geldverstrekkers accepteren een aanvraag voor een nieuw krediet niet als er lopende achterstanden zijn. Wilt u weten wat er van u is geregistreerd bij het bkr, lees dan “BKR gegevens opvragen“.