Vandaag nog geld binnen 10 minuten

Hebt u vandaag nog een beetje geld nodig? Binnen 10 minuten al een beetje geld lenen is mogelijk via de link hieronder. 100 euro lenen. 500 euro lenen. 750 euro lenen? Dit is geen probleem. Gaat u daarvoor naar de website Ferratum- Direct aanvragen

Leen nooit zomaar!

Leen alleen als het echt noodzakelijk is. Kunt u de aankoop bekostigen uit eigen middelen dan heeft dat uiteraard de voorkeur, de rente die u betaald over een lening is (vrijwel) altijd hoger dan de rente die u krijgt over uw spaargeld. (Meer leentips)

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bij het Bureau Krediet registratie (BKR) wordt het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheerd en verzorgd. Het CKI is een bestand waarin alle krediet- en persoonsgegevens staan vermeld die iemand op zijn of haar naam heeft.

Toch geldlening ondanks BKR registratie

Vandaag de dag zijn er niet meer zoveel kredietverstrekkers die u een geldlening ondanks negatief BKR kunnen aanbieden. In tijden van financiele onzekerheid is men niet meer bereid om te grote risico’s te lopen. Maar toch zijn er nog manieren om aan een beetje geld te kunnen komen, ondanks uw negatieve BKR registratie. Wat een mogelijkheid is, is geld lenen bij een bedrijf zoals Ferratum. U kunt via dit bedrijf kleine geldleningen aanvragen. Opletten: deze leningen hebben een beperkte looptijd. Meestal moet u ze binnen een maand alweer terugbetalen. Bovendien is het een dure manier van geld lenen.

Bij de aanvraag van een nieuw krediet of gsm-abonnement (per 01-01-2011 worden gegevens van de grote telecomaanbieders niet meer geregistreerd) kan een aangesloten organisatie informatie over kredieten en gsm-abonnementen van consumenten opvragen bij het BKR. Op deze manier kan er door de betreffende organisatie een goed beeld gevormd worden over de aanvrager en kan worden bepaald of het verantwoord is om de nieuwe faciliteit te verstrekken.

Wat wordt er geregistreerd?

Zoals gezegd worden kredieten en gsm-abonnementen geregistreerd, met uitsluiting van hypotheken, studiefinancieringen maar ook uw persoonsgegevens. Hieronder treft u een overzicht aan van wat er precies geregistreerd wordt:

Persoonsgegevens

 • (Geboorte)naam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats

Overeenkomstgegevens:

 • Het bedrag dat volgens het contract geleend is of waarover u kunt beschikken
 • De ingangsdatum van de overeenkomst
 • De maand waarin de overeenkomst volledig moet zijn afgelost
 • De maand waarin de overeenkomst is beeindigd
 • Om wat voor soort overeenkomst het gaat
 • Bijzonderheden mbt overeenkomst die zijn ontstaan tijdens de looptijd

Het bkr werkt met een aantal afkortingen en coderingen bij betalingsachterstanden en/of bijzonderheden. Hierover leest u meer op: BKR coderingen.